MONET® lipoprotein Aferezi


MONET® ile lipoprotein filtrasyonu  • MONET® ile lipoprotein filtrasyonu yüksek molekül ağırlıklı plazma bileşenleri, LDL-kolesterol, Lp(a) ve Fibrinojen gibi reolojik ilişkili plazma proteinlerini azaltmak için kullanılır

  • MONET® veya Ekstrakorporal Tedaviye Özgün Optimize Membran Filtrasyonu

  • MONET® filtre Fresenius Polysulfon® membran teknolojisinin daha fazla geliştirilmesiyle edinilmiş özel bir membran içerir 

MONET® Lipoprotein Aferezi LDL kolesterol ve Lp(a)’yı düşürmek için kullanılır.

Grafik1 MONET® lipoprotein filtrasyon sistemiyle edinilen ilk verileri göstermektedir. MONET® ile tedavi sırasında, hem klinik tolerans hem de teknik performans iyi sonuçlandı ve herhangi bir klinik problemi yaşanmadı. Total kolesterol, trigliseridler, LDL,  düzeylerinde azalma gözlendi.Aferez tedavisinde venö-venöz olarak çalışırız: Kan, bir koldan alınarak cihaza yönlendirilir. Hastanın plazması (kan sıvısı) plazma filtresi yoluyla kandan ayrılır.

Plazma ikinci bir filtreye, MONET® filtresine transfer edilir.

MONET® filtre aterojenik proteinleri (LDL, Fibrinojen, Lp(a)) tutar. Temizlenmiş kan plazma filtresinden sonra kalan kanla birleştirilir ve hastaya geri döndürülür. Kanın ekstrakorporal devrede pıhtılaşmasını önlenmek için antikoagüle edilir (Sitrat, ACD-Ave heparin)2,3,4,5,6.       MONET® filtre aterojenik proteinleri (LDL, Fibrinojen, Lp(a)) tutar
      


Broşür İndir

  • BROŞÜR İNDİR