3M SelectiCure® H19 Kaskat Filtre


SelectiCure® H19 Kaskat Filtre


Terapötik Aferez zararlı maddelerin ya da terapötik etkili bileşenlerin kandan ya da plazmadan ektrakorporal uzaklaştırılmasının farklı tiplerini içerir. Bugün, kan filtrasyonuna dayanan yeni tedavi metotları, hastaların ve endikasyonların geniş spektrumu için yeni terapiler sağlar. Ailesel hiperkolesterolemi hastasının kan dolaşımındaki kolesterol içeren düşük yoğunluklu lipoproteinler (LDL) için LDL aferezi buna bir örnektir. Kötü kolesterol olarak adlandırılan LDL kolesterol aterosklerozun (damar sertliği) gelişiminde rol oynar ve koroner hastalık, kalp krizi ve ölüm riskini artırır. Geleneksel tedavi yöntemleri LDL kolesterol seviyesini istenen düzeye çekemediğinde, LDL aferezi uygulanabilir ve etkili bir seçenek haline gelir.